SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-03-18T17:52:32Z
dcdateavailable2021-03-18T17:52:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26290
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeextradice
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczepachatelé trestných činů
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengextradition
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengperpetrators of criminal acts
dctitleczeUnifikace norem o vydání zločinců : (Referát předložený Mezinárodnímu kongresu pro srovnávací pravověda [Congrés international de Droit comparé] v Haagu 1932
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/16-1933-2/#3
dcdescriptionpagination164-170
dcdescriptionpdfpagerange1-7