Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrabánek, Jan
dccontributorauthorValeček, Jan
dccontributorauthorOlšar, Erich
dcdateaccessioned2021-03-18T17:52:38Z
dcdateavailable2021-03-18T17:52:38Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26312
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Součástky ústavní listiny a zákony označené za ústavní ; Legitimace důlních podniků v sporech u rozhodčího soudu hornického ; Ústav pro srovnávací právo při universitě v Paříži
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/16-1933-1/#3
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination79-85
dcdescriptionpdfpagerange1-7