SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrabánek, Jan
dccontributorauthorChytil, Alois
dccontributorauthorHönig, Jindřich
dccontributorauthorPlachý, Adolf
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-19T06:56:59Z
dcdateavailable2021-03-19T06:56:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26337
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Je proti rozhodnutím presidenta republiky přípustna stížnost s správnímu soudu? ; K výkladu zákona o odkladu výkonu exekuce proti zemědělcům ; Zpoplatnění závěrečných listů obchodníků na plodinových bursách ; Poznání normativních a problém individuality ; Naše právnické fakulty a úsporný systém
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/16-1933-4/#4
dcdescriptionpagination404-416
dcdescriptionpdfpagerange1-13