SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-19T07:54:36Z
dcdateavailable2021-03-19T07:54:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26357
dclanguagecze
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczePrvní sjezd právníků slovanských států 1933
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-1/#6
dcdescriptionpagination71-72
dcdescriptionpdfpagerange1-2