Issue Obsah, Volume 17, 1934 (Časopis pro právní a státní vědu)