SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2021-03-19T08:31:43Z
dcdateavailable2021-03-19T08:31:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26377
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - II. president Nejvyššího soudu JUDr. František Vážný bezplatným řádným profesorem Masarykovy university ; Lze nařízení prováděti nařízeními? ; Ukázky ze soudobých kritik normativní teorie
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/17-1934-1/#4
dcdescriptionpagination43-48
dcdescriptionpdfpagerange1-6