Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2022-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-22T07:47:36Z
dcdateavailable2021-03-22T07:47:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26423
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Národní shromáždění (1920-1939)
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczezákonodárná moc
dcsubjectczepodniky
dcsubjectczekonflikt zájmů
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectenglegislative power
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengconflict of interests
dctitleczeČlenství v Národním shromáždění a výdělečných podnicích : Dobré zdání, podané k vyzvání předsednictva poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Českoslov. o inkompatibilním zákoně
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-2/#2
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination114-123
dcdescriptionpdfpagerange1-10