SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2021-03-22T07:47:37Z
dcdateavailable2021-03-22T07:47:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26425
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczedaňové přiznání
dcsubjectczedaně z příjmů
dcsubjectczeobchodní rejstříky
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengtax return
dcsubjectengincome tax
dcsubjectengtrade registers
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNěkolik poznámek k zákonu ze dne 13. října 1928, č. 183, Sb. z. a n. (o daňovém základu, rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku, a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-2/#3
dcdateembargoend2024-01-01
dcdescriptionpagination124-146
dcdescriptionpdfpagerange1-23