SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorPřib, Jan
dcdateaccessioned2021-03-22T07:47:49Z
dcdateavailable2021-03-22T07:47:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26442
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Vysvětlení vrch. řediteli Preissovi ; Zasedání Institutu pro veřejné právo r. 1932 ; O výkladu zákona 183/1928
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-3/#3
dcdescriptionpagination232-235
dcdescriptionpdfpagerange1-4