Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorBudník, Josef
dccontributorauthorChytil, Václav
dcdateaccessioned2021-03-22T08:45:37Z
dcdateavailable2021-03-22T08:45:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26455
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Ukázky ze soudobé kritiky normativní teorie ; Několik poznámek ke Spiropoulově teorii o relativní hodnotě právnických konstrukcí ; Jest vykazovati stabilisační reservní fondy jako zdaněné nebo nezdaněné?
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-4/#4
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination338-346
dcdescriptionpdfpagerange1-9