Abstract(s)

Habilitační přednáška, konaná dne 10. března 1934

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dcdateaccessioned2021-03-22T11:32:13Z
dcdateavailable2021-03-22T11:32:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26491
dcdescriptionabstractczeHabilitační přednáška, konaná dne 10. března 1934
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeItálie
dcsubjectczeŠvýcarsko
dcsubjectengFrancie
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengItaly
dcsubjectengSwitzerland
dcsubjectengFrance
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlecze"Positivní" právo sekundární v občanských zákonících moderních států se zřetelem k osnově československého obč. zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/17-1934-4/#4
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination314-323
dcdescriptionpdfpagerange1-10