SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-22T11:32:14Z
dcdateavailable2021-03-22T11:32:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26492
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Zánik Vědecké ročenky právnické fakulty Masarykovy university ; Neobvyklý způsob reklamy v literatuře právnické ; Komitét pro právnickou spolupráci se slovanskými zeměmi
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/17-1934-4/#6
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination340-341
dcdescriptionpdfpagerange1-2