Abstract(s)

Z německého originálu přeložil Dr. Hynek Bulín ml.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2067-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-24T15:57:03Z
dcdateavailable2021-03-24T15:57:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26557
dcdescriptionabstractczeZ německého originálu přeložil Dr. Hynek Bulín ml.
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengphilosophy of law
dctitleczePrávní věda jako věda o rozdílech
dctypeArticle
munipositionnumber5
dccontributortranslatorBulín, Hynek
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/18-1935-3/#5
dcdateembargoend2067-01-01
dcdescriptionpagination240-250
dcdescriptionpdfpagerange1-11