SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPlachý, Adolf
dccontributorauthorValeček, Jan
dcdateaccessioned2021-03-24T16:12:20Z
dcdateavailable2021-03-24T16:12:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26572
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Kritický idealismus a právní věda ; Hromadné smlouvy pracovní v živnosti stavební
dctypeArticle
munipositionnumber2