Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorKunze, O.
dcdateaccessioned2021-03-29T08:15:59Z
dcdateavailable2021-03-29T08:15:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26675
dclanguagecze
dcsubjectczenormativní teorie
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dctitleczeHovorna - Vznik a vývoj normativní teorie ; Za dr. Vratislavem Kalouskem ; Změny civilního soudního a exekučního řízení podle zákona čís. 161/1936 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-5/#4
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination348-360
dcdescriptionpdfpagerange1-13