Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2034-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudník, Josef
dcdateaccessioned2021-03-30T06:18:44Z
dcdateavailable2021-03-30T06:18:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26748
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczemezinárodní smlouvy
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenginternational law
dcsubjectenginternational treaties
dcsubjectengcontract law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNěkolik poznámek o vnitrostátní platnosti mezinárodních smluv v čs. státě (Příspěvek k výkladu § 64, odst. 1, č. 1 ústavní listiny)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-3/#1
dcdateembargoend2034-01-01
dcdescriptionpagination145-154
dcdescriptionpdfpagerange1-10