SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-30T06:33:20Z
dcdateavailable2021-03-30T06:33:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26766
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - O přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku ve sporech o hodnotu od 500 do 2000 Kč
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-4/#3
dcdescriptionpagination303-304
dcdescriptionpdfpagerange1-2