SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-30T06:54:21Z
dcdateavailable2021-03-30T06:54:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26781
dclanguagecze
dcsubjectczeburzovní soudy
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczejurisdikce
dctitleczeHovorna - Bursovní soudy rozhodčí v návrhu uvozovacího zákona k zákonu o soudní příslušnosti a k civilnímu řádu soudnímu
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-5/#4
dcdescriptionpagination363-366
dcdescriptionpdfpagerange1-4