SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-30T07:46:58Z
dcdateavailable2021-03-30T07:46:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26796
dclanguagecze
dctitleczeRejstřík článků, pojednání a literárních referátů, uveřejněných v ročnících I-XX Časopisu pro právní a státní vědu
dctypeTable-of-Contents
munipositionnumber9
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-6/#9
dcdescriptionpagination492-520
dcdescriptionpdfpagerange1-29