SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-30T07:46:59Z
dcdateavailable2021-03-30T07:46:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26802
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeopravné prostředky v občanském soudním řízení
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengcivil remedies
dctitleczeProdlužitelnost lhůt opravných prostředků v soudním řízení
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/20-1937-6/#4
dcdescriptionpagination451-454
dcdescriptionpdfpagerange1-4