SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudík, Gabriel
dccontributorauthorHönig, Jindřich
dcdateaccessioned2021-03-30T09:01:22Z
dcdateavailable2021-03-30T09:01:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26820
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Zástavní právo vespolné? ; Obvyklý rabat v penězích podle přídavkového zákona (společenstevní usnesení podle § 53 z. n. s. o rabatech) ; 70 let S. Čs. P. "Všehrd"
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-1/#4
dcdescriptionpagination29-36
dcdescriptionpdfpagerange1-8