SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSteiner, Robert
dcdateaccessioned2021-03-30T09:41:49Z
dcdateavailable2021-03-30T09:41:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26834
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczevina a trest
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengguilt and punishment
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeOsnova trestního zákona z roku 1937 ve světle normativního pojetí viny (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-2/#1
dcdescriptionpagination73-91
dcdescriptionpdfpagerange1-19