Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorValeček, Jan
dccontributorauthorHrabánek, Jan
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-30T09:41:50Z
dcdateavailable2021-03-30T09:41:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26838
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Ručení podniků za škodu věcnou a za porušení tělesné integrity ; Dvojí vázanost nejvyššího soudu projeveným právním názorem ; Aplikace normativní teorie na svobodu tisku ; Otázka veřejného zájmu ; Co je to "příčinná teorie právní"?
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-2/#6
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination134-143
dcdescriptionpdfpagerange1-10