SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSteiner, Robert
dcdateaccessioned2021-03-30T10:10:32Z
dcdateavailable2021-03-30T10:10:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26852
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczevina a trest
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengguilt and punishment
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeOsnova trestního zákona z roku 1937 ve světle normativního pojetí viny (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-3/#3
dcdescriptionpagination220-242
dcdescriptionpdfpagerange1-23