SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil, Alois
dcdateaccessioned2021-03-30T10:58:56Z
dcdateavailable2021-03-30T10:58:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26882
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeodměňování
dcsubjectczepohostinská zařízení
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dctitleczeHovorna - O procentním systému odměny zaměstnanců v živnosti hostinské
dctypeArticle
munipositionnumber3