SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil, Alois
dcdateaccessioned2021-03-30T10:58:56Z
dcdateavailable2021-03-30T10:58:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26882
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeodměňování
dcsubjectczepohostinská zařízení
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dctitleczeHovorna - O procentním systému odměny zaměstnanců v živnosti hostinské
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-5/#3
dcdescriptionpagination371-372
dcdescriptionpdfpagerange1-2