Issue Obsah, Volume 21, 1938 (Časopis pro právní a státní vědu)