SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Jiří
dcdateaccessioned2021-03-30T11:27:23Z
dcdateavailable2021-03-30T11:27:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26898
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePřerušení a klid řízení v osnově čs. civilního řádu soudního (§§ 153-169 osn. min. unif.)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/21-1938-6/#3
dcdescriptionpagination425-452
dcdescriptionpdfpagerange1-28