SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-01T10:10:41Z
dcdateavailable2021-04-01T10:10:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26932
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Nová redakce Časopisu ; Příslušnost soudu pro povolení exekuce zabavením pohledávky proti poddlužníkovi v cizině a proti poddlužníkovi v Německé říši
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/23-1940-1/#4
dcdescriptionpagination37-38
dcdescriptionpdfpagerange1-2