Abstract(s)

Předneseno na členské schůzi Právnické jednoty moravské 20. května 1940

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMíša, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-01T15:04:42Z
dcdateavailable2021-04-01T15:04:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26946
dcdescriptionabstractczePředneseno na členské schůzi Právnické jednoty moravské 20. května 1940
dclanguagecze
dcsubjectczezástavní právo
dcsubjectczezemědělské plodiny
dcsubjectengliens
dcsubjectengagricultural crops
dctitleczeZástavní právo k plodům (Úvaha de lege ferenda)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/23-1940-3/#3
dcdescriptionpagination168-182
dcdescriptionpdfpagerange1-15