SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-04-06T05:41:17Z
dcdateavailable2021-04-06T05:41:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26966
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeodpovědnost za škodu
dcsubjectczedopravní nehody
dcsubjectczemotorová vozidla
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengliability for damages
dcsubjectengtransportation accidents
dcsubjectengmotor vehicles
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRozdělení odpovědnosti za škody, způsobené třetí osobě při střetu motorových vozidel : Příspěvek k výkladu a použití § 48 odst. 4 automobilového zákona ze 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/23-1940-4/#3
dcdescriptionpagination215-220
dcdescriptionpdfpagerange1-6