SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-06T05:41:18Z
dcdateavailable2021-04-06T05:41:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26970
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Poplatkové osvobození opatrovníka zřízeného k obhájení manželského původu dítěte
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/23-1940-4/#5
dcdescriptionpagination234
dcdescriptionpdfpagerange1