Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorValeček, Jan
dcdateaccessioned2021-04-06T07:00:17Z
dcdateavailable2021-04-06T07:00:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26986
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Generální prokurátor Jan Soukup ; Náhrada škody zaměstnavatelem pro nepřihlášení k pensijnímu pojištění a dobrovolné dávky tohoto pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/23-1940-5/#5
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination320-321
dcdescriptionpdfpagerange1-2