Issue Obsah, Volume 24, 1941 (Časopis pro právní a státní vědu)