SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-04-06T09:23:15Z
dcdateavailable2021-04-06T09:23:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27024
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Poznámky k normativní teorii ; Věcná příslušnost soudu a přípustnost určovací žaloby o pokrevní otcovství ; Způsob a meze kritiky rozhodnutí nejvyššího soudu
dctypeArticle
munipositionnumber7