SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-04-06T09:52:34Z
dcdateavailable2021-04-06T09:52:34Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27045
dclanguagecze
dcsubjectczePřemyslovci (rod)
dcsubjectczeKonrád II. Ota, český kníže, moravský markrabě, asi 1140-1191
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengstate and law
dctitleczeNejstarší moravský zákon
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/24-1941-2/#4
dcdescriptionpagination115-124
dcdescriptionpdfpagerange1-10