SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-06T11:01:23Z
dcdateavailable2021-04-06T11:01:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27063
dclanguagecze
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké Říše : Přehled důležitých zákonů a nařízení z druhého pololetí 1940
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/24-1941-3/#1
dcdescriptionpagination169-183
dcdescriptionpdfpagerange1-15