SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2021-04-06T11:20:39Z
dcdateavailable2021-04-06T11:20:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27082
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal regulations
dctitleczeHistoricky významné paragrafy občanského zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber2