SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-06T11:20:40Z
dcdateavailable2021-04-06T11:20:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27083
dclanguagecze
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké Říše : Přehled důležitých zákonů a nařízení z prvního pololetí 1941
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/24-1941-4/#1
dcdescriptionpagination269-274
dcdescriptionpdfpagerange1-6