Abstract(s)

Předneseno na valné hromadě Právnické Jednoty Moravské dne 9. června 1941

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorValeček, Jan
dcdateaccessioned2021-04-06T11:20:40Z
dcdateavailable2021-04-06T11:20:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27084
dcdescriptionabstractczePředneseno na valné hromadě Právnické Jednoty Moravské dne 9. června 1941
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczecenová politika
dcsubjectczestavební práce
dcsubjectczestavebnictví
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengprice policy
dcsubjectengbuilding work
dcsubjectengconstruction industry
dctitleczeO tvoření cen stavebních úkonů, zejména o dodatečných náhradách (Činnost úřadů cenových a soudů)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/24-1941-4/#3
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination299-320
dcdescriptionpdfpagerange1-22