Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorMládek, Jan V.
dccontributorauthorBudínová, Nora
dccontributorauthorKulendík, Viktor
dccontributorauthorLepař, Mojmír
dccontributorauthorKulendík, Oskar
dcdateaccessioned2021-04-08T14:18:59Z
dcdateavailable2021-04-08T14:18:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27229
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Zemřel Osvald Spengler ; O sociálním pojištění advokátů ; Republika latinsky ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Měsíc československého hospodářství ; Novelisace autorského zákona ; Trestnost pytláctví na Slovensku a Podk. Rusi ; Pro a proti jednotkovým obchodům ; Může se zlatý blok poučiti ze zkušeností bloku sterlingového? ; Měnové vyhlídky ; Nové návrhy a osnovy pro Národní shromáždění ; Reforma právnického studia ; Podunají podunajským národům ; Valná hromada Právnické jednoty v Praze ; Výroční valná hromada České společnosti národohospodářské za rok působnosti ;
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/17-1935-9/#5
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination393-408
dcdescriptionpdfpagerange1-16