SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorka, Miloslav
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorČakrt, Kazimír
dccontributorauthorReichert
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorKummer, L
dcdateaccessioned2021-04-08T15:23:48Z
dcdateavailable2021-04-08T15:23:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27264
dctitleczeZprávy - Rozhlas a právníci ; Prof. Dr. Jiří Hoetzel šedesátníkem ; Profesor Dr. Singer zemřel ; In memoriam prof. Edouard Cuq ; Desetileté jubileum vzniku našeho zákona o sociálním pojištění ; 700 let od vydání buly "rex pacificus" ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Uznání sovětského Ruska ; Osmý mezinárodní filosofický kongres ; Prosba našim mladým vědeckým pracovníkům ; Průběh podzimního pražského veletrhu ; Komise pro vědeckou organizaci ; Kongres C.I. E. v Nottinghamu ; K situaci ; Bankovní reformy v Belgii ; Německé moratorium ; Třetí mezinárodní konference o pojišťování vadných životů ; Úkaz doby ; Kolik se vydává a kolik stojí posluchač práv? ; Užitečná výměna ; Polské uhlí dobývá odbytiště ; Polský ústav pro zahraniční obchod ; Ochrana státu ; Jugoslávie zrušila fideikomisy ; Moře v hospodářství Jugoslávie ; Zákon o hlášení cudzincov ; Novela zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách ; Výsledky XVII. mezinárodní konference práce ; Rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti ; Právnická spolupráce se slovanskými zeměmi
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-1/#4
dcdescriptionpagination20-44
dcdescriptionpdfpagerange1-25