SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorJanečka, Antonín
dcdateaccessioned2021-04-09T07:00:06Z
dcdateavailable2021-04-09T07:00:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27279
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Stých narozenin Antonína Randy ; Pamětní deska prof. Karlu Kadlcovi ; Polsko a smlouva na ochranu menšin ; Letošní shromáždění Společnosti národů ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Zákon o přeměnách kapitálových společností v Německu ; Vzájemnostní úmluva o sociálním pojištění mezi Jugoslávií a Rakouskem ; Reforma úrazového pojištění v Dánsku ; Z činnosti mezinárodního Úřadu práce v oboru sociálního pojištění ; Nový zákon o soukromých zaměstnancích ; Novelisace sociálního pojištění ; Statistické šetření o sociálních poměrech studentstva na čs. vysokých školách v Brně ; Mezinárodní kursy nauk politických v Gdyni ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-2/#5
dcdescriptionpagination68-77
dcdescriptionpdfpagerange1-10