SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFloreán, Ctibor
dcdateaccessioned2021-04-09T07:36:29Z
dcdateavailable2021-04-09T07:36:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27293
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Jubileum ryze právnické ; Boj o insignie Karlovy university ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Předběžné výsledky zápisu na čs. právnických fakultách ; Z právnických fakult ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Do menšinové otázky ; Stavovský stát v dějinách ; Reforma úrazového soudnictví ; K sedmdesátinám univ. prof. Dr. Karola Wielanda ; Německý nástup ; Proti nekalej súťaži v slovenských kúpel'ných meistach ; Slovenské regionálne národohospodárske sbroy rychlo napredujú ; Právnická jednota v Praze ; Jak byla obeslána soutěž rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-3/#5
dcdescriptionpagination118-126
dcdescriptionpdfpagerange1-9