SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorBušek, Vratislav
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorReichert
dcdateaccessioned2021-04-09T08:47:41Z
dcdateavailable2021-04-09T08:47:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27306
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Naše insignie ; Šedesátiny prof. Dra Viléma Funka ; Mezinárodní sjezd právnický na paměť VII-stého výročí vydání dekretálů řehode IX. XIV. stého výročí vydání kodexu Justiniánského ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Pro srovnání s počtem našich studujících práv ; Právníci a pojišťovny ; Mimořádné zasedání rady Společnost národů ; Slavnostní promocí ; Hledání nových cest v obchodní politice ; Hospodářské a sociální zákony v Itálii ; Evidence úvěrová ; Na jarní pražský vzorkový veletrh ; Smlouva o sociálním pojištění mezi Polskem a svobodným městem Gdaňskem ; Sociální pojištění v Jugoslávii v roce 1933 ; Program mezinárodní konference práce v roce 1935 ; Z Právnické jednoty ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Výročí
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-4/#7
dcdescriptionpagination165-191
dcdescriptionpdfpagerange1-16