SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKarpat, Josef
dcdateaccessioned2021-04-09T12:19:01Z
dcdateavailable2021-04-09T12:19:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27326
dclanguageslo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenevolníci
dcsubjectczespolečenské postavení
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengserfs
dcsubjectengsocial status
dcsubjectengKingdom of Hungary
dcsubjectcze13. století
dctitlesloSociálne postavenie uhorského obyvatel'stva, zvlášť neslobodného, počiatkem XIII. stor. podl'a Regestu varadínského
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-5/#5
dcdescriptionpagination214-218
dcdescriptionpdfpagerange1-5