SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPeterka
dccontributorauthorKarpat, Josef
dcdateaccessioned2021-04-09T13:54:19Z
dcdateavailable2021-04-09T13:54:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27338
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - K 85. narozeninám T.G. Masaryka ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Novinky v rozhlasovém právu ; Spojené státy americké ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Sociální pojištění ve Velké Británii ; 15 let československého Hlučínska ; Odměna udavače dle §u 522 tr. zák. ; Původ německých kolonistov v Uhorsku ; Extradice zločinců v případě vraždy v Záhoří ; Kongres mezinárodní studentské konfederace a mezinárodní kongres posluchačů práv ; Přednášky v Právnické jednotě ; Návštěva z Francie ; Hospodářská hodnota ochrany živnostenského vlastnictví ; Čsl. společnost pro studium národnostních otázek v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-6/#3
dcdescriptionpagination253-264
dcdescriptionpdfpagerange1-12