SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-09T16:12:18Z
dcdateavailable2021-04-09T16:12:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27351
dctitleczeZprávy - Osud Versaillske smlouvy ; Josef Lukáš ; Max Hussarek zemřel ; Do české akademie ; Počet právniček v Německu ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Akademie pro německé právo ; Rok devalvace ; Financování vývozu ; Akce ve prospěch zákona ochranu rozhlasu před rušením ; Návrh zákona ochranu rozhlasu před rušením elektrickými zařízeními ; Reforma právnického studia v Německu ; Politické bloky evropských států a Maďarsko ; Dve prednášky doc. Dr. Knappka ; Z Masarykovy sociologické společnosti
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-7/#5