Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKnappek, Ľudovít
dccontributorauthorMládek, Jan V.
dccontributorauthorSchwub, Jan
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorSchmiedek
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-12T06:19:24Z
dcdateavailable2021-04-12T06:19:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27369
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Autonomie universitní a fakultní ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Eště k otázke reformy právnického štúdia v Nemecku ; Reforma curyšského trestního práva ; Nová polská ústava ; Studentská sociální statistika ; Nová úprava sociálního pojištění v Rakousku ; Drobty ; Krise, nezaměstnanost a sociální pojištění ; Valné shromáždenie Ústredného sdruženia slovekého priemyslu ; Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států severoamerických o zlaté doložce ; Konverse cenných papírů v Německu ; III. mezinárodní sjezd spořitelní v Paříži ; Mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-8/#6
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination361-373
dcdescriptionpdfpagerange1-13