Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorOlšar, Erich
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-12T08:11:21Z
dcdateavailable2021-04-12T08:11:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27398
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - 1000 let ; Universita ; Jmenování ministra ; Nová orientace v jazykové judikatuře ; Jubilea ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Dvanáctá mezinárodní konference práce ; Středoevropský institut pro hospodářské a kulturní sblížení se sídlem ve Vídni ; Z ústavu pro právo občanské při právnické fakultě Masarykovy university v Brně ; Výstava moderního obchodu ; Na valné hromadě Právnické jednotě v Praze ; Systémy smírčího a rozhodčího řízení ve věcech pracovních ; Přestupky nedovolené rychlosti motorových vozidel v uzavřených obcích trestá soud
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-1/#5
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination15-25
dcdescriptionpdfpagerange1-11