Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2045-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLepař, Jaroslav
dccontributorauthorKarásek
dcdateaccessioned2021-04-12T08:53:44Z
dcdateavailable2021-04-12T08:53:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27425
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Zlatá měna v Československu ; Úmrtí ; Jmenování na československých právnických fakultách ; Naše fakulty právnické ; Kolegium doktorů práv ; Stálý výbor ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z komentářů posledních jazykových nálezů nejv. spr. soudu ; Referendum v Německu ; Překážky reformy trestního práva ; Cesty k evropské spolupráce ; Stressemann ; Anketta ; Třináctá mezinárodní konference práce ; Tretí sjazd čsl. právnikov v Bratislave ; Liga pro lidská práva
dctypeArticle
munipositionnumber5
dcdateembargoend2045-01-01